OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vad är toxoplasmos ?
| Nezařazené

Toxoplasmos är en sjukdom som orsakas av den protozoistiska parasiten toxoplasma. Man skiljer på olika former av toxoplasmos. En akut toxoplasmos bryter upp 1-3 veckor efter smittan och för det mesta löper den utan symptom. Ibland kan symptomen påminna en vanlig virussjukdom. I många fall förekommer att patienter har förstorade lymfknutor på sidan av halsen eller under käken. Hos människor med allvarliga immunitetsstörningar t.ex. hos patienter med AIDS eller personer som genomgått organtransplantation kan en äldre latent smitta återaktiveras och övergå i en dödlig form som attackerar hjärnan (detta sker oftare vid återaktivering än vid akut eller ny infektion). Hos andra personer går en akut smitta spontant över inom loppet av några månader och sjukdomen övergår till s.k. lantent toxoplasmos, det vanligaste formen av toxoplasmos. Då har människan IgG-antikroppar mot toxoplasmos i blodet (så kan hen inte smittas igen) och i olika andra organ, t.ex. i hjärna, muskler och i testiklar har hen parasitens vilande form. Det lömskaste formen av toxoplasmos är kongenital toxoplasmos (medfödd). Den kan upstå när en kvinna smittas under graviditeten (det händer ganska sällan) och infektionen överförs genom moderskakan till fostret som utvecklas. I den första trimestern är sannolikhet att infektionen överförs från nysmittad moder till fostret cirka 15 %, men konsekvenserna kan vara mycket allvarliga (missfall, födsel av barn med allvarliga utvecklingsdefekter inklusive hydrocefalus och mikrocefalus). Om modern smittas i den tredje trimestern är risken att infektionen överförs till fostret 70 %, konsekvenser är däremot vanligtvis mindre allvarliga, funktionella – typiskt är t.ex. inflammation i näthinnan. Läkare kan minska risken för att infektionen överförs till fostret och allvarligare fosterskador genom att ge läkemedel till infekterade gravida kvinnor och infekterade nyfödda barn. Den sista infektionens form är ögonform – skador på näthinnan är vanligast, men inte uteslutande, till följd av den genomgående kongenitala infektionen. Näthinneinflammation kan upprepas några gånger och kan leda till att blindhet i smittade ögon blir blind.

Navigace:

Následující otázka: «

» Návrat na seznam otázek «

» Návrat na hlavní stranu «

Předchozí otázka: »