Den här webbsidan ger dig grundinformation om parasiten toxoplasma och om den sjukdom som parasiten orsakar, toxoplasmos. Målet med webbsidan är också att vederlägga några inexakta eller förvanskande och potentiellt farliga uppgifter som syns i pressen eller på nätet i sammanhang med toxoplasmos.

Svaren visas när du klickar på frågorna.

 • Vad är toxoplasma?
 • Vad är toxoplasmos ?
 • Hur kan jag smittas med toxoplasmos?
 • Kan jag smittas av min egen katt ?
 • Kan toxoplasmos behandlas?
 • Kan man vaccineras mot toxoplasmos ?
 • Är det bra att veta om jag är smittad med toxoplasma?
 • Hur stor är toxoplasmosfara under graviditet?
 • Jag är gravid – borde jag göra mig av med min katt ?
 • Jag är smittad med toxoplamos – får jag bli gravid ?
 • Jag är smittad med toxoplasmos, borde jag göra abort ?
 • Laboratorieanalys har bevisat att jag har positiva IgM-kroppar i blodet. Betyder det att jag har akut toxoplasmos ?
 • Jag har smittats med toxoplasmos under graviditeten, borde jag göra abort ?
 • Jag har smittats med toxoplasmos under graviditeten och smittan överförts till barnet, borde jag göra abort ?
 • Jag har smittats med toxoplasmos under graviditeten och smittan överfördes till barnet vilket har utvecklingsstörning, borde jag göra abort ?
 • Var kan jag undersöka mig för toxoplasmos ?
 • Analysen har visat att jag inte har antikropparna i blodet, betyder det att jag inte är smittad ?
 • Undersökningen har visat att jag har antikroppar mot toxoplasma i blodet, borde jag behandlas?
 • Är det sant att med toxoplasmos ökar sannolikheten för en bilolycka?
 • Är det sant att toxoplasmos ökar sannolikheten för vissa psykiska sjukdomar?
 • Är det sant att toxoplasmos förändrar smittade människors psyke och beteende?
 • Är det sant att om jag är smittad med toxoplasmos, är det mer sannolikt att jag får en son än en dotter?
 • Är det sant att toxoplasmos är farligare för Rh-negativa människor?
 • Var kan jag lära mig mer om toxoplasma och toxoplasmos?
 • Vem och varför skapat de här sidorna?